Společnost IDL s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1995. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na poskytování specializované laboratorní diagnostiky - laboratoř provádí vyšetřování hormonů, nádorových markerů, enzymů, vitaminů, některých lékových hladin a dalších působků v následujících klinických oblastech: gynekologická endokrinologie, tyreologie, nádorová diagnostika, kostní metabolismus, diabetologie, obecná endokrinologie.

Činnost směřuje k rozvíjení imunodiagnostické laboratoře založené na moderních technologiích, automatizovaných laboratorních vyšetřeních za podpory informačních systémů a kvalitního lidského faktoru. Všechna řešení jsou cílena na plnění kritérií pro správnou laboratorní práci, která je nezbytným základem kvalitní diagnostiky. Znalost nejmodernějších technologií a laboratorní techniky považuje společnost za nezbytný předpoklad dalšího rozvoje.

Společným jmenovatelem všech uvedených záměrů a postupů je náš základní cíl, kterým je maximální prospěch pacienta a trvale spokojený ordinující lékař.